За нас

ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
гр.ХАСКОВО

Град Хасково се намира на исторически път на народи и култури. Стремежът към общуване с по-развити райони от Европа и с важни търговски партньори е довел до развитие на транспортните системи като основен фактор за просперитет на района.

Още в началото на миналия век в Хасково е основано първото автомобилно сдружение, на базата на което по-късно се развиват последователно няколко транспортни предприятия. Както някога и днес нашият град и областта са сред най-наситените с автомобили райони на България. Непрекъснато нарастващата автомобилизация налага развитието и на обслужващата експлоатационна и сервизна сфера.

Автомобилния парк по света се обновява ежегодно, като в експлотация навлизат все по-сложни и високотехнологични машини. У нас за сега се срещат представители на автомобилно производство от последните тридесет години. Този парк съответства на икономическите възможности в страната, но също така е белег на една силно адаптивна система от обслужващи кадри, които в настоящия ограничен ресурс от сервизно оборудване успява да поддържа техническото ниво на безопасно равнище.

Всички тези фактори, а и много други са определящи за създаването и развитието на Професионалната гимназия по транспорт – гр.Хасково .

Нейни възпитаници са над 80% от обслужващите автомобилния транспорт монтьори, техници и инженери. Уважавани и успели граждани, работещи и в други сфери на стопанския и културен живот на района и страната, с гордост носят звaнието «възпитаник на АВТО-то» в Хасково. Нашите възпитаници обичат училището си, защото в историята му са вплетени много светли дати, личности и съдби, над които и до днес се извисява общия свободен дух и стремеж към търсене и овладяване на новото и непознатото. Тук книгите бързо остаряват, а младежите скоро добиват увереност в знанията и уменията си. Със зрелостното свидетелство те добиват ценна професионална квалификация и свидетелство за професионално управление на автомобили.

Училището е основано на 01.09.1960г. като Професионално – техническо училище за промишлен и енергиен монтаж, но скоро прераства в Tехникум по транспорт. Ръководството и преподавателският състав на училището в началото са млади хора прегърнали идеята да се учат на преподаване и развиват заедно с първите си ученици. Много скоро първите възпитаници завършват педагогически училища и се завръщат в създаденото с толкова младежки устрем училище.

През учебната 1970/71г. започва строителството на новата учебна сграда на техникума и от 28.10.1974г. учебните занятия се водят вече в новата светла и просторна постройка, състояща се от 24 учебни кабинета, тренажор, актова зала, столова, клуб за естетическо възпитание, фотолаборатория и физкултурен салон. В двора е асфалтиран учебен полигон и голямо спортно игрище. Малко по-късно е завършен и Учебно – производствения автосервиз в който специалисти и ученици работят по обслужване на автомобили от кооперираните транспортни предприятия.

В края на седемдесетте и през осемдесетте години нивото на обзавеждане и преподавателска работа толкова се развиват, че професионалното училище получава и задържа званието «Образцов техникум по транспорт» и е едно от трите елитни училища на Министерството на транспорта в страната.

Историческите и обществени промени в страната не спряха развитието на училището. През последните няколко години материалната база се обогати с два съвременни компютърни кабинета, кабинет по газоснабдяване (обзаведен със съдействието на „Ерато“АД), 20 гаражни клетки за товарни автомобили. Извърши се газифициране на отоплителната централа.

От 2003г. техникумът е преименуван в Професионална гимназия по транспорт „Никола Й. Вапцаров“. Гордеем се, че нашата гимназия разполага с най-добрата материална база на територията на района. Днес учебното заведение е водещо в системата на автомобилния транспорт, със завоюван авторитет сред сродните гимназии в Хасково и страната. До сега в нашето училище са се дипломирали повече от 6000 ученика. Голяма част от тях са завършили и висше образование. Наши възпитаници има във всички сфери на обществения живот. Много от тях са собственици или управители на транспортни фирми, автосервизи, контролни институции. Други работят в обслужващата автомобилите сфера. Много са преуспяващи бизнесмени, лекари, учители, инженери, офицери, юристи, икономисти и др.

Така учебното заведение отговаря на потребностите на обществото. Създават се условия за цялостно усвояване на професията. Обучават се специалисти, знаещи и можещи да работят в системата на транспорта, както в държавния, така и в частния сектор. Учениците имат възможност практически да приложат своите знания, умения и навици в учебния автосервиз. Там под вещото ръководство на своите учители по практика и майсторите те участват в трудовия процес, учат се на професията, усъвършенстват своите умения. Автосервизът е школата, която ги подготвя за активно участие в производството и обществения живот.